Jamin Mustafi B.I.

Jamin Mustafi B.I.

Contact Information

Trade Name
Elida 1
Address
Rr. Dëshmorët e Kombit, Ferizaj
ARBK Code
1052
ARBK Activity
Prodhimi i akullores