Pranvera Defqa B.I.

Pranvera Defqa B.I.

Pranvera Defqa B.I.

Pranvera Defqa B.I.

ax25

Contact Information

Trade Name
Al Roll
Address
Rr. Astrit Bytyqi, 230, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
2229
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve të tjera të plastikës