Kashtanjeva Dekor SH.P.K.

POLYTEC SH.P.K

Florim R. Ademi B.I.

p7c2

DOQI SH.P.K.

p7c4

AJRIZ ASLLANI B.I.

p7b9

KUSHTRIM TAHIRI B.I.

p7b7