A and B Ice Cream SH.P.K.

A and B Ice Cream SH.P.K.

A and B Ice Cream SH.P.K.

A and B Ice Cream SH.P.K.

ck12

Contact Information

Address
Rr. Dëshmorët e Kombit, Ferizaj
ARBK Code
1052
ARBK Activity
Prodhimi i akullores