Burhan Haxha B.I.

Burhan Haxha B.I.

Burhan Haxha B.I.

Burhan Haxha B.I.

cq56

Contact Information

Address
Rr. Brahim Ademi, Koshare
Social Info
License
-
Aktiviti ARBK
Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi
Code
2361