Ibush Lalinovci B.I.

Ibush Lalinovci B.I.

Ibush Lalinovci B.I.

Ibush Lalinovci B.I.

de92

Contact Information

Trade Name
N.P.P. Zdrukthtaria Te Baci
Address
Prelez i Muhaxherëve
ARBK Code
3109
ARBK Activity
Prodhimi i mobilieve të tjera