Milazim M. Shabani B.I.

Milazim M. Shabani B.I.

Milazim M. Shabani B.I.

Milazim M. Shabani B.I.

ec78

Contact Information

Trade Name
Mobileria Ximi
Address
Rr. Shaban Viça, Greme
Social Info
ARBK Code
3102
ARBK Activity
Prodhimi i mobilieve të kuzhinës