BAGERI – 1 SH.P.K.

BAGERI – 1 SH.P.K.

BAGERI – 1 SH.P.K.

BAGERI – 1 SH.P.K.

et32

Contact Information

Address
Rr. Elmazi, Gaçkë
Social Info
ARBK Code
2361
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi