Fitorja J&E SH.P.K.

Fitorja J&E SH.P.K.

Fitorja J&E SH.P.K.

Fitorja J&E SH.P.K.

fq13

Contact Information

Address
Rr.Reçaku, Ferizaj
ARBK Code
2361
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi