Terra SH.P.K.

Terra SH.P.K.

Terra SH.P.K.

Terra SH.P.K.

ga99

Contact Information

Address
Rr. 12 Qershori, Ferizaj
ARBK Code
1396
ARBK Activity
Prodhimi i tekstileve të tjera teknike dhe industriale