EUROFOL- KUNSTSTOFFE GROUP SH.P.K.

EUROFOL- KUNSTSTOFFE GROUP SH.P.K.

EUROFOL- KUNSTSTOFFE GROUP SH.P.K.

EUROFOL- KUNSTSTOFFE GROUP SH.P.K.

gl65

Contact Information

Address
Talinoc i Muhaxherëve, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
2016
ARBK Activity
Prodhimi i plastikës në formë primare