Furra Korabi SH.P.K.

Furra Korabi SH.P.K.

Furra Korabi SH.P.K.

Furra Korabi SH.P.K.

gl68

Contact Information

Address
Rr. Gursel e Bajram Sylejmani, 112, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta