BEKA GROUP SH.P.K.

BEKA GROUP SH.P.K.

BEKA GROUP SH.P.K.

BEKA GROUP SH.P.K.

hp83

Contact Information

Address
Rr. Kemajl Hetemi, 160, Ferizaj
ARBK Code
1439
ARBK Activity
Prodhimi i rrobave të tjera të thurura ose të punuara me grep