Krenar Prekadini B.I.

Krenar Prekadini B.I.

Krenar Prekadini B.I.

Krenar Prekadini B.I.

hq80

Contact Information

Address
Rr. Gjon Serreqi, Ferizaj
ARBK Code
1399
ARBK Activity
Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.t