MIRI S SWEETS SH.P.K.

MIRI S SWEETS SH.P.K.

MIRI S SWEETS SH.P.K.

MIRI S SWEETS SH.P.K.

ii38

Contact Information

Address
Rr. Astrit Bytyqi, 2/1, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta