Nazif Salihi B.I.

Nazif Salihi B.I.

Nazif Salihi B.I.

Nazif Salihi B.I.

ip38

Contact Information

Trade Name
NTP Mendri - N
Address
Rruga e Prizrenit, Slivovë
Social Info
ARBK Code
2229
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve të tjera të plastikës