Ismet Maloki B.I.

Ismet Maloki B.I.

Ismet Maloki B.I.

Ismet Maloki B.I.

jq14

Contact Information

Trade Name
NTP Adriatiku
Address
Rr. Driton Islami, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
2361
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi