Belkize Ahmeti B.I.

Belkize Ahmeti B.I.

Belkize Ahmeti B.I.

Belkize Ahmeti B.I.

la95

Contact Information

Address
Rr. Vëllezërit Gërvalla,74, Ferizaj
ARBK Code
1396
ARBK Activity
Prodhimi i tekstileve të tjera teknike dhe industriale