Tahir Behluli B.I.

Tahir Behluli B.I.

Tahir Behluli B.I.

Tahir Behluli B.I.

lg96

Contact Information

Trade Name
NTP Valoni
Address
Rr. Isuf Isufi, Slivovë
Social Info
ARBK Code
3102
ARBK Activity
Prodhimi i mobilieve të kuzhinës