Qefsere Ahmeti B.I.

Qefsere Ahmeti B.I.

Qefsere Ahmeti B.I.

Qefsere Ahmeti B.I.

mg10

Contact Information

Address
Rr. Pjeter Bogdani, 32, Ferizaj
ARBK Code
1419
ARBK Activity
Prodhimi i veshjeve të tjera dhe atyre plotësuese (dorëzave, kapelave, shalleve etj.)