Bedrije X. Gashi B.I.

Bedrije X. Gashi B.I.

Bedrije X. Gashi B.I.

Bedrije X. Gashi B.I.

mm16

Contact Information

Address
Rr. Fehmi Agani, 10, Ferizaj
ARBK Code
1419
ARBK Activity
Prodhimi i veshjeve të tjera dhe atyre plotësuese (dorëzave, kapelave, shalleve etj.)