Ekrem Is. Gashi B.I.

Ekrem Is. Gashi B.I.

Ekrem Is. Gashi B.I.

Ekrem Is. Gashi B.I.

nj87

Contact Information

Trade Name
Gashi Metal
Address
Rr. Kadri Zeka, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
2511
ARBK Activity
Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre