Jahja Avdyli B.I.

Jahja Avdyli B.I.

Jahja Avdyli B.I.

Jahja Avdyli B.I.

nr67

Contact Information

Address
Rr. 12 Qershori, Ferizaj
ARBK Code
1419
ARBK Activity
Prodhimi i veshjeve të tjera dhe atyre plotësuese (dorëzave, kapelave, shalleve etj.)