Brahim Tahiri B.I.

Brahim Tahiri B.I.

Brahim Tahiri B.I.

Brahim Tahiri B.I.

og42

Contact Information

Trade Name
PPZ Labinoti
Address
Rr. Ferizaj - Shtime, Lojza
Social Info
ARBK Code
2361
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi