Mimoza Rashiti B.I.

Mimoza Rashiti B.I.

Mimoza Rashiti B.I.

Mimoza Rashiti B.I.

pg90

Contact Information

Trade Name
Bora Cakes
Address
Rr. Dem Ahmeti, 5, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta