Pëllumb Hasani B.I.

Pëllumb Hasani B.I.

Pëllumb Hasani B.I.

Pëllumb Hasani B.I.

uk25

Contact Information

Trade Name
Kolos Interior
Address
Rr. Ramadan Salihu, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
3102
ARBK Activity
Prodhimi i mobilieve të kuzhinës