Albin Bajrami B.I.

Albin Bajrami B.I.

Albin Bajrami B.I.

Albin Bajrami B.I.

vg45

Contact Information

Address
Rr. 12 Qershori, Ferizaj
ARBK Code
1082
ARBK Activity
Prodhimi i kakaos, çokollatës dhe ëmbëlsirave