Hazire Rexha B.I.

Hazire Rexha B.I.

Hazire Rexha B.I.

Hazire Rexha B.I.

vj41

Contact Information

Address
Rr. 12 Qershori, Ferizaj
ARBK Code
1419
ARBK Activity
Prodhimi i veshjeve të tjera dhe atyre plotësuese (dorëzave, kapelave, shalleve etj.)