TONI MERMER SH.P.K.

TONI MERMER SH.P.K.

TONI MERMER SH.P.K.

TONI MERMER SH.P.K.

vk37

Contact Information

Address
Rr. Joseph R. "Beau" Biden III, Sojevë
Social Info
ARBK Code
2361
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi