Nexhat Beqiri B.I.

Nexhat Beqiri B.I.

Nexhat Beqiri B.I.

Nexhat Beqiri B.I.

vx66

Contact Information

Trade Name
NTP Qendrimi
Address
Fshati i Vjetër
Social Info
ARBK Code
2223
ARBK Activity
Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari