Nazlije Avdullahi B.I.

Nazlije Avdullahi B.I.

Nazlije Avdullahi B.I.

Nazlije Avdullahi B.I.

xk43

Contact Information

Address
Rr. Bob Doli, Ferizaj
ARBK Code
1431
ARBK Activity
Prodhimi i qorapeve të thurura