Rina Nebihu B.I.

Rina Nebihu B.I.

Rina Nebihu B.I.

Rina Nebihu B.I.

xn65

Contact Information

Trade Name
Kutizza
Address
Rr. Tirana, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
1629
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse