DD – Plast SH.P.K.

DD – Plast SH.P.K.

DD – Plast SH.P.K.

DD – Plast SH.P.K.

xp78

Contact Information

Address
Rr. Berisha, pn
Social Info
ARBK Code
2221
ARBK Activity
Prodhimi i pllakëzave të plastikës, fletëzave, tubave dhe profileve