GUL SH.P.K.

Contact Information

Address
Rr. Islam Hasani, Sazli
ARBK Code
2361
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi