Nexhmije Kacabashi B.I.

Nexhmije Kacabashi B.I.

Nexhmije Kacabashi B.I.

Nexhmije Kacabashi B.I.

yp38

Contact Information

Address
Rr. 12 Qershori, Ferizaj
ARBK Code
1399
ARBK Activity
Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.t