Arijan A. Hoxha B.I.

Arijan A. Hoxha B.I.

Arijan A. Hoxha B.I.

Arijan A. Hoxha B.I.

zi78

Contact Information

Address
Rr. Vëllezerit Zeka, Fshati i Vjetër
Social Info
ARBK Code
1039
ARBK Activity
Përpunimi dhe konservimi tjetër i frutave dhe perimeve