Gafur Leskovica B.I.

Gafur Leskovica B.I.

Gafur Leskovica B.I.

Gafur Leskovica B.I.

af26

Contact Information

Address
Rr. Gursel e Bajram Sylejmani, Ferizaj
ARBK Code
2550
ARBK Activity
Farkimi, presimi, stampimi dhe palosja rrethore e metaleve; pluhuri metalurgjik