Avni Mjaki B.I.

Avni Mjaki B.I.

Contact Information

Address
Rr. 13 Qershori, Ferizaj
ARBK Code
2441
ARBK Activity
Prodhimi i metaleve të çmuara