Hatixhe Jashari B.I.

Hatixhe Jashari B.I.

Hatixhe Jashari B.I.

Hatixhe Jashari B.I.

ap66

Contact Information

Address
Rr. Epopeja e Jezercit, 64, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta