Sadik Hajdari B.I.

Sadik Hajdari B.I.

Sadik Hajdari B.I.

Sadik Hajdari B.I.

aq81

Contact Information

Trade Name
NPSH Forma Glass
Address
Rr. Nora Kelmendi, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
2319
ARBK Activity
Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi