Ali Ramabaja B.I.

Ali Ramabaja B.I.

Contact Information

Trade Name
DPZ Doni
Address
Rr. Vëllezërit Gërvalla, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
2511
ARBK Activity
Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre