Ramadan R. Behluli B.I.

Ramadan R. Behluli B.I.

Ramadan R. Behluli B.I.

Ramadan R. Behluli B.I.

cj20

Contact Information

Address
Rr. Faton Vehbiu, Prelez i Jerlive
Social Info
ARBK Code
2529
ARBK Activity
Prodhimi i tankerëve, rezervuarëve dhe kontejnerëve të tjerë prej metalit