Ramadan R. Behluli B.I.

Ramadan R. Behluli B.I.

Ramadan R. Behluli B.I.

Ramadan R. Behluli B.I.

cj20

Contact Information

Address
Rr. Faton Vehbiu, Prelez i Jerlive
Email
-
Website
-
Social Info
License
-
Aktiviti ARBK
Prodhimi i tankerëve, rezervuarëve dhe kontejnerëve të tjerë prej metalit
Code
2529