SWISS KS METAL SH.P.K.

SWISS KS METAL SH.P.K.

SWISS KS METAL SH.P.K.

SWISS KS METAL SH.P.K.

ev74

Contact Information

Address
Rr. Kuvendi i Arbërit, Ferizaj
ARBK Code
2511
ARBK Activity
Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre