Abil Ceka B.I.

Contact Information

Trade Name
Metal Ceka
Address
Lloshkobare, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
2511
ARBK Activity
Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre