Sherif R. Rexhepi B.I.

Sherif R. Rexhepi B.I.

Sherif R. Rexhepi B.I.

Sherif R. Rexhepi B.I.

da60

Contact Information

Trade Name
Nora-1
Address
Rr. Hamdi Rexhepi, Muhovc
Social Info
ARBK Code
1629
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse