Faruk J. Aliu B.I.

Faruk J. Aliu B.I.

Faruk J. Aliu B.I.

Faruk J. Aliu B.I.

dz50

Contact Information

Trade Name
Mobileria Diamant
Address
Rr. Haxhi Saliu, Bibaj
Social Info
ARBK Code
3102
ARBK Activity
Prodhimi i mobilieve të kuzhinës