Lejlane Jaha B.I.

Lejlane Jaha B.I.

Lejlane Jaha B.I.

Lejlane Jaha B.I.

fv82

Contact Information

Trade Name
Pastiqeria Labelle
Address
Rr. Gjon Serreçi, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta