Basri Ugzmali B.I.

Basri Ugzmali B.I.

Basri Ugzmali B.I.

Basri Ugzmali B.I.

gf99

Contact Information

Trade Name
Briket BVU
Address
Rr. Arsim Bega, Ferizaj
ARBK Code
1629
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse