Kondor SH.P.K.

Kondor SH.P.K.

Kondor SH.P.K.

Kondor SH.P.K.

gk28

Contact Information

Address
Babush i Serbëve
ARBK Code
2016
ARBK Activity
Prodhimi i plastikës në formë primare