Zenun Morina B.I.

Zenun Morina B.I.

Zenun Morina B.I.

Zenun Morina B.I.

hv92

Contact Information

Trade Name
D.P.Z. Sofra-2
Address
Rr. Vëllezërit Gërvalla, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta